QSO statistics

GM4CXM

--------------- DXCCs Worked ----------------------
G:  7  SM:  4  OZ:  2  GM:  2  YL:  1  
GW:  1  

-------------- Squares Worked ---------------------
IO81: 2  IO92: 2  JO69: 1  JOØ2: 1  JO99: 1  
JP7Ø: 1  KO16: 1  JO54: 1  IO82: 1  IO78: 1  
JP8Ø: 1  JO46: 1  IO86: 1  IO91: 1  IO83: 1  


       QSOs  QSO Pts  SQRS   Score  DXCC  AVG DX   ODX
-------------------------------------------------------------------------------------
Claimed     17   12522   15   20022  0   736.6Km  1641Km YL2AO/KO16DK
Calculated   17   12522   15   20022  6   736.6Km  1641Km YL2AO/KO16DK


"59(9)" received:  12%
"59(9)" transmitted: 12%

----------------------------------------
 Online EDI Generator ver 1.3, http://ok2kjt.net/edi 
----------------------------------

INFO: No club found for GM4CXM (2024). Setting your club to GM4AGG

Points RS(T) QSO# Time Callsign Locator LOG ROBOT Mode TX RX DXCC, Additional information from parser ------------------------------------------------------------------------------------------------ #001 240208 18:35 SM4GGC JO69RK 1126 1126 RTTY 26 26 SM (Sweden) #002 240208 19:00 G4BWP JOØ2FH 512 512 RTTY 26 26 G (England) #003 240208 19:15 SKØCT JO99BM 1387 1387 RTTY 26 26 SM (Sweden) #004 240208 19:22 SM4POB JP7ØWL 1283 1283 RTTY 26 26 SM (Sweden) #005 240208 19:29 YL2AO KO16DK 1641 1641 RTTY 27 26 YL (Latvia) #006 240208 19:45 OZ1JRL JO54RW 1003 1003 RTTY 26 26 OZ (Denmark) #007 240208 20:19 MWØLKX/P IO82KL 394 394 SSB 53 55 GW (Wales) #008 240208 20:23 GM4VVX IO78TA 232 232 RTTY 59 59 GM (Scotland) #009 240208 20:28 SM5EPO JP8ØMC 1337 1337 RTTY 27 27 SM (Sweden) #010 240208 20:39 OV3T JO46CM 780 780 RTTY 27 26 OZ (Denmark) #011 240208 20:53 GM4JTJ IO86RP 138 138 RTTY 26 26 GM (Scotland) #012 240208 21:04 G8CUL IO91JO 525 525 RTTY 26 26 G (England) #013 240208 21:11 G4ASR IO81MX 450 450 RTTY 28 26 G (England) #014 240208 21:19 G4CLA IO92JL 437 437 SSB 59 59 G (England) #015 240208 21:31 G3TKF IO81SJ 521 521 CW 519 529 G (England) #016 240208 21:41 GØCDA IO83SJ 309 309 CW 529 529 G (England) #017 240208 21:50 G4ODA IO92WS 447 447 CW 519 559 G (England)