Home
Upload LogNAC-MGM-144
NAC-28
NAC-144
NAC-MGM-432
NAC-50
NAC-432
NAC-MGM-1296
NAC-70
NAC-1296
NAC-Micro
NAC-Micro Open

- VHF -
NAC Rules
VHF Club Competition
VHF Best of 9
Year QSO's
NAC results 1998-2014
NAC Result 2015
NAC diplomas 2022

Hepburn Tropo
ON4KST Chat
DX-Cluster
DXMaps
Online EDI Generator
-
SM VHF Contests
OH VHF Contests
LA VHF Contests
SP VHF contests


Danish VUSHF Page


Administration

Best of 9 2023

Sub-Section: NAC-28 CW
# Callsign Logs Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total Best 9
1. OZ7KJ 311.4871.3746.848--------- 19.70919.709
2. OZ4VW 12.380----------- 2.3802.380
3. OZ8UW 3659616715--------- 1.9901.990


Sub-Section: NAC-28 SSB
# Callsign Logs Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total Best 9
1. OZ7KJ 32.2242.0341.346--------- 5.6045.604
2. OZ8UW 3616616616--------- 1.8481.848
3. OZ4NA 1-1.262---------- 1.2621.262


Sub-Section: NAC-28 FM
# Callsign Logs Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total Best 9
1. OZ7KJ 31.242628688--------- 2.5582.558
2. OZ8UW 2560-560--------- 1.1201.120
3. OZ4NA 1-559---------- 559559


Sub-Section: NAC-28 DIG
# Callsign Logs Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total Best 9
1. OZ7KJ 34.2774.6192.801--------- 11.69711.697
2. OZ4VW 18.416----------- 8.4168.416
3. OZ8UW 32.0835602.124--------- 4.7674.767


1L Sub-Section: 50 MHz Single Operator Low Power
# Callsign Logs Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total Best 9
1. OZ1JMN 319.45920.16725.760--------- 65.38665.386
2. OZ1IIL 312.29812.31712.608--------- 37.22337.223
3. OZ8ZS 224.967-10.728--------- 35.69535.695
4. OZ1AOO 310.0258.3738.379--------- 26.77726.777
5. OZ5AGJ 2-8.0829.975--------- 18.05718.057
6. OZ7JRL 2-6.76811.279--------- 18.04718.047
7. OZ2XH 113.679----------- 13.67913.679
8. OZ8UW 34.3222.6202.148--------- 9.0909.090
9. OZ8PG 16.880----------- 6.8806.880
10. OZ8AFH 1-518---------- 518518


1H Sub-Section: 50 MHz Single Operator High Power
# Callsign Logs Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total Best 9
1. OV3T 325.23926.76231.698--------- 83.69983.699
2. OZ9FZ 312.5373.5728.198--------- 24.30724.307
3. OZ3Z 1-12.301---------- 12.30112.301


2L Sub-Section: 50 MHz Multi Operator Low Power
# Callsign Logs Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total Best 9
1. OZ7CQ 39.5866.36113.467--------- 29.41429.414


2H Sub-Section: 50 MHz Multi Operator High Power
# Callsign Logs Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total Best 9
1. OZ7KJ 327.04333.81836.492--------- 97.35397.353
2. OZ8MW 1--13.585--------- 13.58513.585
3. OZ2AR 17.362----------- 7.3627.362


2X Sub-Section: 50 MHz Open Class
# Callsign Logs Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total Best 9
1. GM4VVX 323.73220.16419.086--------- 62.98262.982
2. G3YDY 313.53015.28413.481--------- 42.29542.295
3. GM4CXM 312.11711.80914.289--------- 38.21538.215
4. SP8SN 2-7.93910.058--------- 17.99717.997
5. OE4WHG 11.773----------- 1.7731.773


70 Sub-Section: 70 MHz Class
# Callsign Logs Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total Best 9
1. OZ1DLD 315.31813.07211.262--------- 39.65239.652
2. OZ1JMN 35.6462.3086.361--------- 14.31514.315
3. OZ8ZS 24.594-5.206--------- 9.8009.800
4. OZ8UW 32.6951.2851.805--------- 5.7855.785
5. OZ2TG 12.874----------- 2.8742.874
6. OZ3Z 1--2.802--------- 2.8022.802


80 Sub-Section: 70 MHz Open Class
# Callsign Logs Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total Best 9
1. GM4CXM 214.93018.454---------- 33.38433.384
2. GM4VVX 29.92210.082---------- 20.00420.004


3L Sub-Section: 144 MHz Single Operator Low Power
# Callsign Logs Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total Best 9
1. OZ1DLD 341.76450.91725.239--------- 117.920117.920
2. OZ1JMN 327.24839.17529.478--------- 95.90195.901
3. OZ6TY 327.84131.46922.749--------- 82.05982.059
4. OZ1IIL 325.42722.18728.913--------- 76.52776.527
5. OZ4VW 231.53142.077---------- 73.60873.608
6. OZ9ZZ 317.14320.45718.397--------- 55.99755.997
7. OZ1KIH 35.39116.88818.617--------- 40.89640.896
8. OZ3ACB 313.39713.89110.454--------- 37.74237.742
9. OZ1AOO 310.68313.2059.774--------- 33.66233.662
10. OZ8ZS 28.20922.768---------- 30.97730.977
11. OZ1ADL 1--26.964--------- 26.96426.964
12. OZ8UW 23.0434.425---------- 7.4687.468
13. OZ1AA 1-6.623---------- 6.6236.623
14. OZ8AFH 1-6.574---------- 6.5746.574
15. OZ3DSS 31.7183.2281.237--------- 6.1836.183
16. OZ7HAM 31.3132.6901.988--------- 5.9915.991
17. OZ5TG 1-5.234---------- 5.2345.234
18. OZ5AGJ 1-3.487---------- 3.4873.487
19. OZ9AU 1--3.011--------- 3.0113.011
20. OZ9FZ 1--577--------- 577577


3H Sub-Section: 144 MHz Single Operator High Power
# Callsign Logs Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total Best 9
1. OZ1BEF 353.09362.29554.834--------- 170.222170.222
2. OZ3Z 330.47240.14629.459--------- 100.077100.077
3. OV3T 34.81837.83040.504--------- 83.15283.152


4H Sub-Section: 144 MHz Multi Operator High Power
# Callsign Logs Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total Best 9
1. OZ1ALS 340.33745.42175.449--------- 161.207161.207
2. OZ2AR 342.08853.32839.650--------- 135.066135.066
3. OZ7KJ 338.90936.10833.567--------- 108.584108.584


4X Sub-Section: 144 MHz Open Class
# Callsign Logs Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total Best 9
1. PA5Y 383.23170.36687.557--------- 241.154241.154
2. SN1I 335.29339.18130.239--------- 104.713104.713
3. DL2LBK 337.47935.52428.300--------- 101.303101.303
4. G3XDY 333.80729.74930.180--------- 93.73693.736
5. SP2FRY 330.59833.76724.836--------- 89.20189.201
6. DRØX 330.77632.93420.762--------- 84.47284.472
7. DG5BRE 325.44027.34112.567--------- 65.34865.348
8. DAØWB 311.97313.25414.839--------- 40.06640.066
9. G1YBB 1--38.779--------- 38.77938.779
10. DKØIZ 133.769----------- 33.76933.769
11. SP2CNW 2-17.68514.363--------- 32.04832.048
12. OK2KOJ 38.6385.12618.263--------- 32.02732.027
13. SQ9PUT 35.74213.24811.756--------- 30.74630.746
14. PAØFEI 38.48413.3095.110--------- 26.90326.903
15. DP9X 1-23.144---------- 23.14423.144
16. DL4KUG 119.118----------- 19.11819.118
17. GM4VVX 19.962----------- 9.9629.962
18. DK1FY 18.860----------- 8.8608.860
19. DLØTY 1--7.286--------- 7.2867.286
20. OK1FEN 1--5.021--------- 5.0215.021
21. SQ2EEQ 1--3.642--------- 3.6423.642
22. DLØTUH 1-3.095---------- 3.0953.095
23. DK6JU 1514----------- 514514


MGML2 Sub-Section: 144 MHz Low Power
# Callsign Logs Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total Best 9
1. OZ1ADL 315.3614.65520.106--------- 40.12240.122
2. OZ1KIH 35.4857.9445.862--------- 19.29119.291
3. OZ4VW 14.104----------- 4.1044.104


MGMH2 Sub-Section: 144 MHz High Power
# Callsign Logs Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total Best 9
1. OV3T 2-29.47448.288--------- 77.76277.762


5L Sub-Section: 432 MHz Single Operator Low Power
# Callsign Logs Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total Best 9
1. OZ1DLD 331.92150.95930.377--------- 113.257113.257
2. OZ8PG 324.71938.29818.546--------- 81.56381.563
3. OZ9GE 323.49927.21524.513--------- 75.22775.227
4. OZ1IIL 316.31030.65114.695--------- 61.65661.656
5. OZ1JMN 311.74324.33816.578--------- 52.65952.659
6. OZ8ZS 2-25.80724.382--------- 50.18950.189
7. OZ9ZZ 314.47323.43410.609--------- 48.51648.516
8. OZ1BEF 2-22.60321.923--------- 44.52644.526
9. OZ1KIH 314.72716.3877.413--------- 38.52738.527
10. OZ1AOO 28.72512.162---------- 20.88720.887
11. OZ4VW 119.496----------- 19.49619.496
12. OZ7JRL 34.0824.9943.608--------- 12.68412.684
13. OZ8UW 31.0754.4871.201--------- 6.7636.763
14. OZ1KWJ 1--5.273--------- 5.2735.273
15. OZ8AFH 1-4.455---------- 4.4554.455
16. OZ5AGJ 1-2.923---------- 2.9232.923
17. OZ3DSS 3523589589--------- 1.7011.701
18. OZ9F 1547----------- 547547


5H Sub-Section: 432 MHz Single Operator High Power
# Callsign Logs Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total Best 9
1. OZ3Z 331.75145.08729.090--------- 105.928105.928
2. OZ9FW 316.06045.30226.889--------- 88.25188.251
3. OV3T 32.02239.07225.275--------- 66.36966.369


6H Sub-Section: 432 MHz Multi Operator High Power
# Callsign Logs Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total Best 9
1. OZ7KJ 226.710-22.567--------- 49.27749.277


6X Sub-Section: 432 MHz Open Class
# Callsign Logs Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total Best 9
1. PA5Y 2-66.89354.409--------- 121.302121.302
2. OK1KZE 1-89.074---------- 89.07489.074
3. SP2FRY 319.96936.64323.216--------- 79.82879.828
4. G3XDY 231.27540.749---------- 72.02472.024
5. DKØMM 2-29.76130.767--------- 60.52860.528
6. DL2RZ 219.40430.731---------- 50.13550.135
7. DKØIZ 218.31922.413---------- 40.73240.732
8. SN1I 1-38.258---------- 38.25838.258
9. OK1FQK 1-35.672---------- 35.67235.672
10. DG5BRE 311.66915.0018.288--------- 34.95834.958
11. PA5DD 212.6348.311---------- 20.94520.945
12. DL1SUZ 1-11.099---------- 11.09911.099
13. SP1N 1-9.362---------- 9.3629.362
14. OK1FEN 1-8.568---------- 8.5688.568


6L Sub-Section: 432 MHz Multi Operator Low Power
# Callsign Logs Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total Best 9
1. OZ7KJ 1-40.571---------- 40.57140.571


MGML7 Sub-Section: 432 MHz Low Power
# Callsign Logs Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total Best 9
1. OZ1KWJ 211.037-9.151--------- 20.18820.188
2. OZ1KIH 35.9528.7604.345--------- 19.05719.057
3. OZ1ADL 26.032-8.465--------- 14.49714.497
4. OZ4VW 13.964----------- 3.9643.964


MGMH7 Sub-Section: 432 MHz High Power
# Callsign Logs Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total Best 9
1. OV3T 2-21.88423.558--------- 45.44245.442
2. OZ3Z 112.175----------- 12.17512.175


7S Sub-Section: 1296 MHz Single Operator
# Callsign Logs Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total Best 9
1. OZ9PZ 313.46913.90111.865--------- 39.23539.235
2. OZ3Z 216.210-22.412--------- 38.62238.622
3. OZ9GE 311.27712.66212.469--------- 36.40836.408
4. OZ1FF 2-15.78313.223--------- 29.00629.006
5. OZ2ND 37.1219.2167.557--------- 23.89423.894
6. OZ8ZS 27.403-6.485--------- 13.88813.888
7. OZ2TG 1-6.371---------- 6.3716.371


7X Sub-Section: 1296 MHz Open Class
# Callsign Logs Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total Best 9
1. PA5Y 329.97541.41421.730--------- 93.11993.119
2. G3XDY 318.78129.96427.052--------- 75.79775.797
3. SP2FRY 213.39911.688---------- 25.08725.087


74 Sub-Section: NAC-Micro 5,7 GHZ
# Callsign Logs Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total Best 9
1. OZ1FF 220.7723.056---------- 23.82823.828
2. OZ2TG 2732732---------- 1.4641.464


NAC-Micro
# Callsign Logs Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total Best 9
1. OZ1FF 250.44710.041---------- 60.48860.488
2. OZ1DLD 115.315----------- 15.31515.315
3. OZ9ZZ 28.4903.750---------- 12.24012.240
4. OZ2TG 22.9721.522---------- 4.4944.494
5. OZ9GE 1-1.395---------- 1.3951.395


75 Sub-Section: NAC-Micro 10 GHZ
# Callsign Logs Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total Best 9
1. OZ1FF 229.6756.985---------- 36.66036.660
2. OZ1DLD 115.315----------- 15.31515.315
3. OZ9ZZ 28.4903.750---------- 12.24012.240
4. OZ2TG 22.240790---------- 3.0303.030
5. OZ9GE 1-1.395---------- 1.3951.395